FoNet, Nenad Đorđević

Skupština ne mora da pravi nadzorni odbor za praćenje izborne kampanje #KratkeNoge

“Zakon je vrlo jasan. Vrlo jasan. Znači, to je ukinuto odavno, i to, mislim, njihovom voljom, nisam sigurna.”

(Konferencija za medije u NSRS, 1. 3. 2017. godine)

Prvog marta, na dan kada je pauzirala rad Narodne skupštine na neodređeno vreme, predsednica parlamenta Maja Gojković je u skupštinskom holu odgovarala na pitanja novinara, a jedno od pitanja bilo je o obavezi Skupštine da oformi Nadzorni odbor koji bi pratio predsedničke izbore.

No, Maja Gojković je odgovorila sledeće: “Promenjen je zakon. Žao mi je stvarno šta ste vi sve ovde morali danas da slušate. Ali šta da radim, nisam tu da podučavam poslanike koji su dobili poverenje građana Srbije, tako da građani Srbije mogu i da prate ko šta zna i ko šta ume ovde u parlamentu”.

Međutim, novinarka je bila uporna: “Je l’ možete samo da nam objasnite, dakle, više nije obavezno da bude formiran Nadzorni odbor koji bi pratio izbore?”

“Zakon je vrlo jasan”, odgovorila je Maja Gojković. “Vrlo jasan. Znači, to je ukinuto odavno, i to, mislim, njihovom voljom, nisam sigurna”.

I zbilja, zakon jeste vrlo jasan. Zakon o izboru narodnih poslanika koji, uzgred, nije menjan od 2011, u članu 99 (pod odeljkom “Troškovi sprovođenja izbora”) kaže da nadzorni odbor sprovodi “opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja u toku izbornih aktivnosti”. Dalje, član 100 istog zakona taksativno propisuje koje su obaveze skupštinskog Nadzornog odbora u postupku sprovođenja izbora.

Nadzorni odbor:

1. prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom postupku,

2. kontroliše postupanje sredstava javnog obaveštavanja u primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista,

3. predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa,

4. obraća se javnosti radi zaštite moralnog integriteta ličnosti kandidata,

5. upozorava na postupke političkih stranaka organa uprave, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja kojima se ometa izborna kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata.

Član 100 Zakona o izboru narodnih poslanika još propisuje da će nadzorni odbor za izbornu kampanju dati inicijativu za pokretanje postupka pred nadležnim organima “ako bilo koji učesnik u izbornoj kampanji svojim ponašanjem poziva na nasilje, širi nacionalnu, versku ili rasnu mržnju ili podstiče na neravnopravnost polova”.

Prema tome, Zakon o izboru narodnih poslanika nedvosmisleno kaže da Skupšina za vreme izbora treba da formira Nadzorni odbor koji će se baviti izbornom kampanjom, međutim, do sada ga nijedna vlast posle 2000. godine nije formirala. Zbog toga, Maji Gojković za ovu izjavu dajemo ocenu “kratke noge”.