Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Vuk Jeremić

Vuk Jeremić je vršio funkciju ministra spoljnih poslova od 2007. do 2012. godine u vladama Vojislava Koštunice i Mirka Cvetkovića. Bio je na čelu Generalne skupštine UN, a ove godine je učestvovao i u trci za generalnog sekretara UN u kojoj je zauzeo drugo mesto. Direktor je Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.

 

 

Rođen je 1975. u Beogradu.

Završio je Prvu beogradsku gimanziju gde mu je psihologiju predavao bivši predsednik Srbije Boris Tadić. Diplomirao je teorijsku fiziku na Univerzitetu Kembridž. Magistarske studije iz oblasti državne administracije završio je na Univerzitetu Harvard.

Radio je u Londonu kao finansijski analitičar u "Deutsche Bank", zatim "Dresdner Kleinwort Benson Bank" i "AstraZeneca Pharmaceuticals" u Londonu. Bio je i finansijski menadžer Osnivačke skupštine Organizacije srpskih studenata u inostranstvu. Oktobra 2000. postavljen je za savetnika Borisa Tadića koji je tada bio ministar telekomunikacija SRJ, a od 2003. godine savetovao je Tadića i na mestu ministra odbrane Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Od jula 2004. bio je savetnik za međunarodne odnose i šef spoljnopolitičkog tima predsednika Srbije. Od 2007. godine vrši funkciju ministra spoljnih poslova u Vladi Vojislava Koštunice, a isti posao nastavio je da radi i u Vladi Mirka Cvetkovića.

Početkom juna 2012. izabran je za predsednika Generalne skupštine UN. Na tom mestu bio je do septembra 2013. Na Skupštini Demokratske stranke u decembru 2010. godine izgubio je u trci za mesto potpredsednika stranke. Februara 2013. isključen je iz Demokratske stranke zbog nepoštovanja odluke Glavnog odbora DS i kršenja Statuta stranke.

Potiče iz poznate bosanskohercegovačke porodice Pozderac. Njegov pradeda bio je jedan od potpredsednika Prvog zasednja AVNOJ-a. Baba mu je bila direktorka Prve beogradske gimanzije, a deda diplomata. Otac Vuka Jeremića bio je direktor kompanije "Jugopetrol" tokom devedesetih godina.

Prema podacima Agencije za privredne registre u septembru 2013. Jeremić osniva Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj čiji je direktor. Na sajtu ovog centra navodi se da je to"međunarodna neprofitna organizacija, koja se bavi javnim politikama".

Vlada Srbije donela je odluku 12. aprila 2016. da Srbija podrži njegovu kandidaturu za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Vuk Jeremić je, nakon pet rundi glasanja, zauzeo drugo mesto u trci za generalnog sekretara UN. Bio je najbolje plasiran od kandidata iz grupe istočnoevropskih zemalja. 

Nakon povratka iz Njujorka, Jeremić je objavio da će se kandidovati za predsednika Srbije.

Govori engleski i nemački jezik.

Zvanični program predsedničkog kandidata Vuka Jeremića možete pogledati na sledećem linku. 

https://www.jeremic.rs/program

Kao predsednik, obavezujem se na sledeće:

  • neću se mešati u rad pravosudnih organa u pojedinačnim slučajevima
  • pružiću svu podršku emancipaciji i nezavisnosti pravosuđa, kao i sprečavanju zloupotreba i pritisaka vlasti
  • zalagaću se za svaku zakonsku reformu koja ojačava nezavisnost i integritet Ustavnog suda, a za sudije Ustavnog suda predlagaću isključivo pojedince od najvećeg profesionalnog i moralnog integriteta
  • boriću se za adekvatno finansiranje, nezavisnost, autonomiju, slobodan rad i uvažavanje nezavisnih institucija
  • insistiraću na borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, huliganizma i nasilja

Spoljna politika

Srbija nesumnjivo pripada evropskoj porodici naroda. Zbog toga treba nastaviti pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

Kao predsednik, zastupaću stav da Srbija treba da bude vojno neutralna i tražiću od svih državnih organa da ova politika bude razrađena i uvrštena u sve relevantne zvanične dokumente. To sa sobom povlači neophodnost adekvatnog investiranja u odbranu i bezbednost.

Odbrambena politika

Zalagaću se za to da budžetski izdaci za odbranu budu povećani, što bi imalo i određene posredne pozitivne efekte po čitavu privredu.

Pokrenuću izradu nove vojne doktrine i strateških dokumenata u vezi sa odbranom i bezbednošću, koji će uzeti u obzir aktuelne trendove u regionalnom i globalnom okviru, kao i specifične pretnje i izazove za Srbiju.

Kao predsednik, pokrenuću inicijativu za izmenu zakona sa ciljem utvrđivanja stručnih kriterijuma za izbor načelnika Generalštaba te oročavanja njegovog mandata, a prilikom imenovanja, postavljenja i razrešenja visokih oficira striktno ću se držati kriterijuma vojne profesije.

Zapošljavanje

Moj apsolutni prioritet biće stvaranje uslova za zapošljavanje ljudi u Srbiji, što aktuelna ekonomska politika ne omogućava.

Obrazovna politika

Budući da obrazovni sistem formira celokupno društvo i predstavlja ključni faktor od kojeg zavisi uspeh nacije u sadašnjem i budućem vremenu, zalagaću se, kao predsednik Srbije, za povećanje izdvajanja za obrazovanje, uključujući i adekvatne zarade prosvetnih radnika.

Insistiraću na donošenju dugoročne strategije obrazovanja, koja će biti u skladu s potrebama razvoja Srbije, savremenim svetskim standardima, ali i njenom slavnom tradicijom.

Zahtevaću kažnjavanje prakse kupovine diploma i zvanja i zalagaću se za preispitivanje procesa akreditovanja privatnih fakulteta.

Kao predsednik, zalagaću se za osnivanje posebnog fonda za stipendiranje najboljih učenika i studenata radi doškolovanja na prestižnim međunarodnim univerzitetima, sa obavezom da se vrate u domovinu.

Zdravstvo

Moramo uspostaviti sistem u kojem se svim građanima obezbeđuje efikasna, ravnopravna i lako dostupna zdravstvena zaštita, da bi se produžio životni vek i povećao kvalitet života. Zdravstvenim radnicima se mora obezbediti rad u normalnim uslovima i uz adekvatna primanja.

Privreda

Razvoj privrede i društvene aktivnosti zato moraju biti zasnovani na principima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Osnovni moto mog angažovanja kao predsednika zato će biti: Zdravlje u centru svih državnih politika i zdravlje dostupno svima.

Kao predsednik, predložiću pokretanje javnih radova za izgradnju putne, robne, vodoprivredne i komunalne infrastrukture, na kojima će se zaposliti desetine hiljada naših ljudi.

Isto tako, insistiraću na reindustrijalizaciji zemlje, bez koje nema dugoročnog i održivog stvaranja novih radnih mesta. Ona će podrazumevati kako revitalizaciju postojećih kapaciteta i bivših giganata, tako i razvoj novih privrednih grana baziranih na znanju, inovacijama i savremenim tehnologijama.

Kao predsednik, zalagaću se za razvojnu politku koja podrazumeva veće i ciljane javne investicije u infrastrukturu, podršku poljoprivredi, povećanje energetske efikasnosti i intenzivniju upotrebu obnovljivih resursa, reformu javnog sektora, uravnotežen regionalni razvoj, reindustrijalizaciju zemlje, kao i revitalizaciju državne imovine.

Kao predsednik, zalagaću se za ukidanje svih diskriminatorskih odredbi na tržištu i podjednak tretman domaćih i stranih investitora. Bez domaće akumulacije i investicija nema napretka.

Zalagaću se za to da se direktne subvencije stranim investitorima zamene ulaganjem države u regionalnu i lokalnu infrastrukturu.

Podržaću osnivanje Nacionalne investicione banke (NIB), koja bi zamenila Fond za razvoj i Razvojnu agenciju Srbije

Socijalna politika

Kao predsednik, zalagaću se za uvođenje univerzalne socijalne zaštite.

Kao predsednik, zahtevaću ukidanje zakona iz 2014. godine kojim su smanjene penzije.

Podržavaću uvećanje roditeljskog dodatka za prvo i drugo dete, uvođenje penzija za majke s troje dece, proširenje kruga žena s pravom na porodiljsku nadoknadu, kao i ponovno uvođenje povraćaja PDV-a na hranu i opremu za bebe.

Kao predsednik, zalagaću se i za aktivnu populacionu politiku, koja podrazumeva veću pomoć porodici, naročito majkama, kao i bračnim parovima koji ne mogu da dobiju decu prirodnim putem.

Kulturna politika

Država mora obezbediti javnim servisima stabilne izvore finansiranja, učiniti ih nezavisnim od vlasti i sposobnim za tržišno funkcionisanje.

Kao predsednik Srbije založiću se za aktivnu kulturnu politiku, kojom bi bila oživljena svest o autentičnim vrednostima naše kulturne tradicije i one bile učinjene dostupnim svakom građaninu.

Kao predsednik, podržaću osnivanje novih studija srpskog jezika i kulture u inostranstvu. Putem naše diplomatske mreže moramo unaprediti mogućnosti učenja srpskog jezika u svetu te organizovati letnje škole u zemlji, uz maksimalnu podršku nadležnih institucija.