Vučić dominantna ličnost na trećini naslovnih strana

Od ukupno 102 analizirane naslovne strane, Aleksandar Vučić je u pozitivnom ili neutralnom kontekstu prikazan na njih 30, dok je na samo tri naslovne strane prikazan u negativnom kontekstu.

CRTA posmatračka misija “Građani na straži” je u okviru svog medijskog monitoringa utvrdila da je u periodu od 15. do 28. februara, pre zvaničnog početka predizborne kampanje, predsednik Vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić prikazan kao dominantna ličnost na skoro trećini (32.3 odsto) ukupnog broja naslovnih strana analiziranih štampanih medija. Analiza je obuhvatila naslovne strane osam dnevnih novina (Blic, Večernje novosti, Politika, Alo, Danas, Kurir, Informer i Srpski telegraf) i četiri nedeljnika (NIN, Vreme, Nedeljnik i Ekspres).

Od ukupno 102 analizirane naslovne strane, Aleksandar Vučić je u pozitivnom ili neutralnom kontekstu prikazan na njih 30, dok je na samo tri naslovne strane prikazan u negativnom kontekstu.

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je u istom periodu bio dominantna ličnost na ukupno 20 naslovnih strana, od čega je na polovini predstavljen u negativnom kontekstu. Na šest je prikazan u neutralnom, a na četiri u pozitivnom kontekstu. U odnosu na ukupni broj posmatranih naslovnih strana, on je bio dominantna ličnost na približno 20 odsto naslovnica.

Saša Janković je u pozitivnom i neutralnom kontekstu prikazan na po dve, dok je na tri puta više naslovnih strana prikazan u negativnom kontekstu, što znači da je kao dominantna ličnost predstavljen na ukupno deset naslovnih strana (10 odsto naslovnica).

Ostali političari bili su znatno manje zastupljeni na naslovnim stranama: Vuk Jeremić na četiri naslovne strane (tri negativne i jedna pozitivna), Vojislav Šešelj na tri (dve neutralne i jedna pozitivna), a na po jednoj Boško Obradović (jedna neutralna), Ivica Dačić (jedna pozitivna) i Sulejman Ugljanin (jedna negativna).

Na 27 naslovnih strana domaći političari nisu se pojavili u dominantnoj ulozi.

Slična je situacija i kada se analiziraju ličnosti koje su na naslovnim stranama predstavljane u drugom planu – odnosno one koje zauzimaju manje mesta od dominantne ličnosti: Aleksandar Vučić pojavljuje se na 20 naslovnih strana (od čega u negativnom kontekstu tri puta), Tomislav Nikollić 17 puta (11 puta u negativnom kontekstu), Saša Janković i Vuk Jeremić po osam puta, Ivica Dačić četiri puta, Nikola Selaković i Vojislav Šešelj po tri puta, a niz drugih političara po jednom.

Nalaze medijskog monitoring naslovnih strana štampanih medija CRTA posmatračka misija “Građani na straži” objavljivaće jednom nedeljno do završetka izborne kampanje, imajući u vidu da mediji imaju značajnu ulogu u predizbornoj kampanji i da je veoma važno da svi kandidati imaju jednak pristup medijima kako bi građani bili informisani o različitim političkim opcijama.

Medija monitoring je samo jedan od aspekata izbornog procesa koji CRTA posmatračka misija “Građani na straži” prati. Pored medijskog aspekta, dugoročno praćenje kvaliteta izbornog procesa obuhvata i praćenje kampanje na terenu, rad izborne administracije kao i korišćenje javnih sredstava u svrhu kampanje.