Foto: FoNet, Božidar Petrović

Za Agenciju radi samo 49 posmatrača, trećina od prošlogodišnjeg broja

U Agenciji za borbu protiv korupcije uveravaju da je pedesetak posmatrača kampanje dovoljno da se posao dobro obavi. Sa druge strane, posmatračka misija Građani na straži koja i ove godine prati izborni proces, upozorava da je to malo ljudi zbog čega će kvalitet prikupljenih informacija biti lošiji, a naročito imajući u vidu da je kampanja kratka i intenzivna.

Agencija za borbu protiv korupcije angažovala je za posmatranje aktuelne predizborne kampanje samo 49 posmatrača što je trećina prošlogodišnjeg broja. Ovako mali broj posmatrača iznenađuje i zabrinjava, naročito imajući u vidu odobren novac za posmatranje koji je gotovo na nivou prošlogodinje sume koju je Agencija utrošila za posmatranje kampanje.

Posmatrači su već počeli da rade, a odabrani su iz mreže posmatrača oformljene nakon konkursa organizovanog pred izbore 2016. godine, naveli su za Istinomer u Agenciji.

Na pitanje zašto tako malo posmatrača prati kampanju, u Agenciji objašnjavaju da nije bilo potrebe za angažovanjem istog broja ljudi kao prošle godine kada su održani vanredni parlamentarni izbori.

“S obzirom na činjenicu da su raspisani samo izbori za predsednika Republike, odbornike u Skupštini grada Zaječara i skupštine opština Vrbas, Kovin, Kosjerić i Odžaci nije bilo potrebe za angažovanjem istog broja posmatrača kao 2016. godine kada su održani izbori za narodne poslanike, poslanike AP Vojvodine i odbornike u skupštinama većine gradova i opština”, stoji u odgovoru upućenom Istinomeru.

U Agenciji dodaju da je na osnovu iskustva u praćenju izbora u periodu od 2012. do 2016. godine, Agencija odredila broj posmatrača koji je neophodan da se monitoring izbornih kampanja uspešno obavi.

Ukoliko aktivnosti u toku izbornih kampanja budu intenzivnije Agencija ima mogućnost da, prema potrebi, angažuje još osoba, poručuju iz ove institucije. Ističu i da će se koristiti istom metodologijom rada kao i 2016. godine kako bi Agencija pratila aktivnosti proglašenih kandidata. Ta metodologija je, kako navode, 2016. godine unapređena na osnovu iskustava iz prethodnog perioda.

Iako Agencija ocenjuje da je pedesetak posmatrača dovoljno da se posao dobro obavi, u posmatračkoj misiji Građani na straži koja i ove godine prati izborni proces, ocenjuju da je to malo ljudi zbog čega će doći do pada kvaliteta prikupljenih informacija, a naročito imajući u vidu da je kampanja kratka i intenzivna.

Šef pravnog tima Građana na straži Pavle Dimitrijević podseća da je već prošle godine, kada je kampanju posmatralo daleko više ljudi koje je regrutovala i obučila Agencija, izveštaj o monitoringu kampanje bio nedovoljno konkretan.

Kako kaže, poglavlje o mogućim zloupotrebama u tom izveštaju znatno je skromnije po obimu i sadržaju u poređenju sa podacima iz izveštaja 2014. Izveštaj recimo ne sadrži nijedan konkretan primer moguće zloupotrebe javnih resursa, mada je navedeno da je bilo 16 spornih slučajeva o korišćenju javnih resursa i skupova od strane javnih funkcionera za promociju stranke. Od toga, 15 slučajeva “može da se dovede u vezu” sa SNS-om, a jedan sa SPS-om.

“Zato ima osnova sumnjati da će uz mali broj posmatrača i kratku kampanju kvalitet posmatranja biti doveden u pitanje”, ocenjuje Dimitrijević.

Zadatak posmatrača koje angažuje Agencija za borbu protiv korupcije je prikupljanje informacija o političkim aktivnostima političkih subjekata tokom predizborne kampanje. Na terenu, oni posmatraju i beleže objavljene bilborde i javne događaje, prikupljaju dokaze i na određenom obrascu dostavljaju svoje izveštaje koordinatorima koji ih obrađuju. Ti podaci se dostavljaju Agenciji koja, zatim, upoređuje podatke dobijene od posmatrača sa izveštajima o troškovima izborne kampanje koje dostavljaju same stranke i drugi politički subjekti. Na osnovu podataka posmatrača, Agencija kasnije utvrđuje kako su stranke trošile sredstva tokom kampanje.

Agencija je prvi put angažovala posmatrače za izbore 2012. godine.